تهران، جنت اباد جنوبی، انتهای چهار باغ شرقی ،خیابان یاس، کوچه یاس نهم ، پلاک ۱۲
021-44478930 09121306522

تراس، ایوان و بالکن

تعریف و تفاوت های تراس، بالکن، ایوان

در زبان فارسی لغت های بسیاری مانند تراس – ایوان – بلکن برای فضای باز الحاق شده به ساختمان استفاده میشود که هر کدام دارای خصوصیات متفاوت می باشند :

ایوان

ایوان از قدیمی ترین عناصر معماری است و پیشینه آن به خانه های سنتی، عبادتگاهها، کاخها و عمارتهای مسکونی بر میگردد؛ که از زمان اشکانی به یادگار مانده است. دارای فرم و ابعاد متفاوت و دارای عملکرد متنوع بوده است. نمونه هایی بدون سقف (بهارخواب و شبنشین) و نمونه های با ستون های مرتفع به صورت ردیفی در جلوی آن که با نام رواق میشناسند. ایوان به عنوان یک عنصر برجامانده از معماری سنتی ایران که دست خوش تغیرات فراوان شده است امروزه نیز به عنوان ارتباط دهنده فضای داخلی و خارجی و دید به منظر اطراف در ارتفاع مورد توجه قرار دارد.
ایوان به معنی پیشگاه اتاق در زبان فارس نام گرفته و بخشی مسقف است که از یک طرف باز میباشد و مشرف به محیط روبه رو می باشد. فضای نیمه خصوصی و نیمه بازیست که ارتباط درون و بیرون را محیا میسازد ( از نظر دید بصری)

بالکن

بالکن : که در زبان فارسی به آن ایوانک میگویند فضایی مسقف است که میتواند از دو یا 3 طرف باز باشد و ازطرفی به فضای داخلی توسط در و پنجره ارتباط دارد.

تراس

تراس که معادل بهار خواب می باشد فضای بدون سقف و به صورت مشاعی میباشد

خصوصیات و قابلیت های تراس، ایوان و بالکن

در مجموع هر سه فضای بالکن، تراس و ایوان این قابلیتها را دارند:

  • نظارت به محیط بیرون و ارتباط با بیرون را محیا میکنند.
  • امکان شخصی سازی آن و زدن رنگ تعلق به مکان
  • فضایی که قابلیت نگه داری و انبار وسایل مورد نیاز
  • امکان ایجاد باغچه و باغ خصوصی در آن و بالا بردن سبزینگی
در ادامه بخوانید  مزایای بام سبز
Call Now Button