تهران، جنت اباد جنوبی، انتهای چهار باغ شرقی ،خیابان یاس، کوچه یاس نهم ، پلاک ۱۲
021-44478930 09121306522

چیدمان و تزیین تراس با فلاورباکس – لواسان

طراحی فضای سبز تراس کوچک لواسان – تزئین تراس با فلاورباکس چوبی

نوع پروژه: طراحی فضای سبز لبه تراس و ایجاد سبزینگی در جداره – چیدمان فلاورباکس چوبی در تراس (بالکن)

کارفرما: آقای جابر انصاری

در این تراس کوچک رو به کوه های لواسان به دلیل دید و منظر زیبا، کارفرما در کنار منظر طبیعی اطراف، و همچنین کوچک بودن تراس،درخواست سبزینگی داشته اند. تیم مجرب چکادبام با در نظر گرفتن خواست کارفرما و کوچک بودن تراس با استقرار فلاورباکس های ترموود در جداره لبه تراس، و ایجاد سبزینگی در لبه ها، خواست کارفرما رو برآورده کرده است.

همچنین کاشت گل و گیاه در آینده در این فلاورباکس ها و کاشت گیاهان رونده باعث می شود که پوشش گیاهی بر روی سقف پرگولایی موجود پوشیده شده و تمام طول تراس ، سبزتر و سازگارتر با طبیعت قرار گیرد.

خلاصه فعالیت های انجام شده در این تراس کوچک:

  • طراحی فضای تراس کوچک
  • ساخت و قرارگیری فلاورباکس های ترموود در لبه تراس
  • قرارگیری فلاورباکس طولی در انتهای تراس و ایجاد فضای امن
در ادامه بخوانید  پروژه تراس سبز کریمیان | سهروردی
Call Now Button